Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Vill du få ett e-postmedelande när det kommer en ny ledig tjänst på Mittuniversitet?
Här kan du prenumerera på våra lediga anställningar. Du får då ett brev när vi annonserar ut en ny tjänst

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetsadjunkt i omvårdnad MIUN 2019/201 Sundsvall 190217
Universitetslektor i psykologi MIUN 2018/2410 Östersund 190303
Universitetslektor i kriminologi MIUN 2018/1874 Östersund 190317
Universitetslektor i kriminologi MIUN 2018/1874 Sundsvall 190317
Universitetslektor i datateknik, inriktning trådlös kommunikation MIUN 2019/186 Sundsvall 190215
HR-specialist MIUN 2019/167 Sundsvall 190210
Forskningsassistent MIUN 2019/108 Sundsvall 190127
Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap, 50 % MIUN 2018/2401 Sundsvall 190203
Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap, 50 % MIUN 2018/2401 Östersund 190203
Universitetsadjunkt i psykologi MIUN 2018/2409 Östersund 190203
Biträdande testledare MIUN 2019/85 Östersund 190228
Doktorand i elektronik inom ljudanalys baserad på deep learing MIUN 2018/2415 Sundsvall 190131
Postdoktor i Multidimensionell bildanalys (Datateknik) MIUN 2018/2278 Sundsvall 190131

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna